José Zweering

ASSESSMENT, ZORG/WELZIJN, CONFLICTHANTERING, LASTIGE KLANT SITUATIES EN KLANTGERICHTHEID

José Zweering

Gespecialiseerd in :