Ingrid Pool

BREDE ERVARING BINNEN ZORG EN WELZIJN. VAN JEUGDHULPVERLENING TOT TERMINALE ZORG. INZETBAAR ALS TRAININGSACTEUR EN/OF (CO) TRAINER BIJ COMMUNICATIETRAININGEN, BEMIDDELING/MEDIATION, CONFLICTHANTERING.

Ingrid Pool

Gespecialiseerd in :