ferdinand van lang

Categorie:

Hallo geïnteresseerde,
Ik wil me graag aan u voorstellen: Ik ben Ferdinand van Lang en heb zojuist de basisopleiding versneld trainingsacteren behaald.
Interesse in het acteren had ik al vanaf heel vroeg en heb daar al mee ervaring gehad tijdens de theateropleidingen bij de CREA te Amsterdam waar vooral op improviseren getraind werd.
Binnen de 2 jarige opleiding Provocatief coachen bij het IEP, kwam drama aan bod om potentiële cliënten hun probleem te laten ervaren om vanuit daar ander gedrag in te kunnen zetten.
Dat laatste kwam ook veelvuldig aan bod tijdens de versnelde opleiding tot trainingsacteren.
Dat is de reden dat ik mezelf graag aan u presenteer als trainingsacteur en graag breng ik mezelf als trainingsacteur de praktijk.

Wat mij kenmerkt als trainingsacteur is dat ik me op een natuurlijke manier beweeg binnen verschillende groepen en me focus op het individu om hem/haar de juiste ervaring te kunnen geven waarop nieuwe handelingsperspectieven kunnen ontstaan.
Daarbij heb ik ook oog voor groepsdynamische processen die ik ook zal belichten mocht dat invloed hebben op het individu.

Daarnaast heb ik inmiddels een zee van ervaring gekregen binnen het werken met multi-problem casussen binnen een GGZ wijkteam. Daarnaast heb ik mij geprofileerd bij het Bureau Bewezen Effect en het IEP om mensen te gaan coachen, voor mijn eigen praktijk.
Ik heb geleerd om mensen vanuit een liefdevolle, begripvolle en soms prikkelende houding te laten zijn met hun pijn en hen op weg te helpen om het leven wat meer in eigen hand te nemen of nieuwe perspectieven te krijgen over een probleem.
Ik hoop dat ik een rol van betekenis mag zijn om ook antwoorden, oplossingen en nieuwe perspectieven bij mensen te laten ervaren.
En dat zowel als coach als trainingsacteur.

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves”

“A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trails”

Alle volwassen mensen en teams zijn bij mij welkom die een innerlijk of groepsdynamisch probleem ervaren, wellicht door externe situaties ontstaan. Levensvragen zijn ook bij mij welkom als ook relationele en allerhande psychische problemen. Niets menselijks is mij vreemd.

Versnelde opleiding Trainingsacteren bij de Trainingsacteur Academie

Post-HBO bij het IEP 2 jarige opleiding provocatieve coaching & therapie

Basis en verdieping ACT
Basis Oplossingsgericht coachen

Bij werkgever behaald:
Structureel Rehabilitatie Gericht Handelen

Op de HvA behaald:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Scroll naar boven